Registratie voor godsdienstles

  Gegevens voogd 1

  Voornaam
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres
  Bent u lid van HDV Ede Ulu Camii?Ja, ik ben lidNee, ik ben (nog) geen lid

  Gegevens voogd 2

  Voornaam
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Gegevens leerling

  Voornaam
  Achternaam
  Geboortedatum
  In welke klas zit de leerling?
  Geslacht JongenMeisje

  Opmerkingen / Bijzonderheden

  Voorwaarden

  1. Inschrijving voor de godsdienstlessen komt tot stand na het indienen van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
  2. Tijdens de lessen worden ondermeer de Basiskennis over de islam, religieuze kennis en vorming van de Koran gegeven. De lessen voor het seizoen 2021-2022 beginnen voor de meisjes op 11 september en voor de jongens op 12 september. Inschrijven kan tot 1 november 2021. De lessen worden tussen 10:00 - 13:30 uur gegeven.
  3. Schade die aangebracht wordt door de leerling aan de Instelling zal volledig in rekening worden gebracht bij de leerling.
  4. Deelname geschiedt volledig op eigen verantwoordelijkheid. Schade aan persoonlijke eigendommen (of vermissing) zijn voor eigen risico.
  5. Ouders zijn verplicht deel te nemen aan de ouderbijeenkomsten.
  6. Leerlingen dienen zich op tijd in de klas te bevinden voor aanvang van de lessen en na eventuele pauzes.
  7. Indien een leerling onverhoopt niet kan komen dient dit tijdig doorgegeven te worden aan de leraar. Wanneer een leerling zonder bericht 3 weken achter elkaar niet op komt dagen wordt de leerling geroyeerd (de inschrijving wordt geannuleerd) zonder restitutie van de betaalde lesgelden.
  8. Leerlingen dienen zich ten opzichte van de leraren, het bestuur en medeleerlingen te gedragen binnen de geldende gedragsregels en dienen met respect om te gaan met elkaar, elkaars spullen en de omgeving.
  9. In de leslokalen worden het gebruik van slechts lesmaterialen toegestaan. Het gebruik van telefoons, andere elektronische apparaten en speelgoed is niet toegestaan. Indien dit soort zaken toch worden gebruikt tijdens de lessen dan kan de leraar deze in beslag nemen tot het einde van de les. HDV Ede Ulu Camii en de leraren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade danwel verlies van de in beslag genomen artikelen.
  10. Ouders dienen hun kinderen te overhandigen aan de leraar en tijdig op te halen bij de leraar. Mocht de ouder te laat zijn dan is de ouder verplicht dit te melden bij de leraar. Het bestuur en de leraar zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van het kind indien de ouder dit niet laat weten.
  11. De indelingen van de klassen kunnen aangepast worden om de productiviteit van de lessen te bevorderen.
  12. Leerlingen mogen de binnenplaats van de moskee niet verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de leraar.
  13. De lessen zijn voor wat betreft de inhoud geschikt voor leerlingen vanaf groep 4.

  Voor elk ingeschreven leerling bedraagt het tarief €75 voor een jaar (€100 voor een jaar voor niet-leden).
  Met het ondertekenen van dit document verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.

  Let op!

  - Voor opleidingen is er een nieuwe bank rekening aangemaakt. Wij verzoeken u om de betalingen naar deze rekening te verrichten.
  - Voor diegenen die via de bank willen betalen verzoeken wij dat ze bij de omschrijving het volgende vermelden: EGITIM - voor en achternaam
  - Voor diegenen die contant willen betalen verzoeken wij dat ze contact opnemen met Yusuf Sayık of Alparslan Başol.

  Let op dat u de betaling voor 01-11-2021 verricht.

  Rekeninggegevens:
  Turkse kulturele vereniging
  NL43 SNSB 0935538194

  Naam ondertekenaar

  Datum

  Handtekening