16 HAZİRAN MÂLİ GENEL KURULA DAVET

Sayın üyelerimiz,

Malumunuz olduğu üzere, Hollanda Diyanet Vakfı şube derneği olarak, tüzük gereği, altı ayda bir mali genel kurula ve iki senede birde yönetim kurulu seçimine gitme sorumluluğu vardır.

Bu vesileyle yönetim kurulumuz ile Denetleme kurumuz istişare ederek aşağıdaki tarih ve saatte gerçekleştireceğimiz, MALİ GENEL KURUL toplantımıza, bay bayan siz değerli üyelerimizi davet ediyoruz.

GÜNDEM

1-AÇILIŞ, KUR’ANI KERİM

2-SELAMLAMA

3-MALİ RAPOR

4-FAALİYET RAPORU

5-DENETLEME RAPORU

6-SORU VE CEVAPLAR

7-ÖNERİ VE TEMENNİLER 

8-KAPANIŞ

Tarih: 16.06.2019

Saat: 14.00

Yer: Cami konferans salonu 

Saygılarımızla

Ede Hdv Ulu Cami Yönetim Kurulu