Altın Nesil Genç Erkekler Kolları

2019

Ede Hdv Ulu Cami Altın Nesil gençlik Kollarının görev daĝılım.

Altın Nesil gençlik komisyonumuzun e-mail adresi şöyledir: hdvedealtinnesil@gmail.com

Görev İSİM
Başkan Halil ÖZTÜRK
Başkan Yardımcısı Kadir ÖZTÜRK
Sekreter Kerem IŞITAN
Veznedar Recep BARUTÇU
Sosyal Medya Ferhat DURMUŞ
Pazarlama Kenan YAZICI
Malzemeci Volkan MATARACI