Altın Nesil Genç Erkekler Kolları

2020

Ede Hdv Ulu Cami Altın Nesil gençlik Kollarının görev daĝılım.

Altın Nesil gençlik komisyonumuzun e-mail adresi şöyledir: hdvedealtinnesil@gmail.com

Görev İSİM
Başkan Kenan Yazıcı
Başkan Yardımcısı Erdal Durmuş
Veznedar Murat Başoğlu
Sekreter Kerem Isıtan
Sosyal Medya Feyzullah Aydın
Malzemeci Latif Acar
Gençlik sorumlusu Rauf Arslan
Proje sorumlusu Said Remzi Erdem
Proje sorumlusu Ali Tarik Tosun