Yönetim kurulu

18. Dönem / 2020 & 2022

Görev İSİM
Başkan Hüseyin DURMUŞ
Başkan Yardımcısı Yusuf SAYİK
Sekreter Alparslan BAŞOL
Muhasib Orhan ÖZKAYA
YK Üyesi Sultan BEKAR
YK Üyesi Ünal YILDIZ
YK Üyesi Çeşminaz YAZICI
YK Üyesi Ekrem BARUTCU
YK Üyesi Fatma YAZICI