Kadın kolları

2019

Ede Hdv Ulu Cami Kadın Kollarının görev daĝılımı

Görev İSİM
Başkan Halise KILIÇ
Başkan Yardımcısı Emine TİRGİL
Sekreter Fatma YAZICI
YK Üyesi Emine TOPAL
YK Üyesi Hanım UYGUN
YK Üyesi Şükran KARPUZ
YK Üyesi Ayla AKSU-ÇAKMAKCI
YK Üyesi Şenay YILDIZ
YK Üyesi Esen MUTLU