Ede Kiliseler Birligi ziyareti

Sayın ziyaretçi

Ede Kiliseler Birliğinin (Raad van Kerken) yeni bașkan ve sekreteri, Camimizi ziyaret ederek, gelecekte bazı organizleri beraber yapma konusunda görüș alıșverișinde bulunduk.Her yıl düzenlenen karșılıklı ziyaretlerimiz devam edecek, bu vesileyle Şubat ayı sonlarında bulușmak üzere ayrıldılar.

HDV Ede Ulu Camii