Inschrijfformulier Turkse Les

  Uw gegevens

  Voornaam

  Achternaam

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Selecteer lestijd en leeftijd?
  Woensdag 13.15-15.15 (4 tot 6 jaar)Woensdag 13.15-15.15 (7 tot 12 jaar)

  Gegevens ouder 2

  Voornaam

  Achternaam

  Telefoonnummer

  E-mailadres

  Gegevens van uw kind

  Voornaam

  Achternaam

  Geboortedatum

  School en klas

  Niveau talen van kind

  Nederlands GeenBeginnersHalfgevorderdenGevorderden

  Turks GeenBeginnersHalfgevorderdenGevorderden

  Arabisch GeenBeginnersHalfgevorderdenGevorderden

  Engels GeenBeginnersHalfgevorderdenGevorderden

  Opmerkingen / Bijzonderheden

  Voorwaarden

  1. Inschrijving voor de Turkse Lessen komt tot stand na het indienen van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier.
  2. Tijdens de lessen worden ondermeer Turkse taallessen verzorgd. De activiteiten vinden plaats in de periode tussen 1 september - 30 juni en bedragen minstens 35 lessen.
  3. De lessen worden door gecertificeerde docenten verzorgd.
  4. Schade die aangebracht wordt door de leerling aan de Instelling zal volledig in rekening worden gebracht bij de leerling.
  5. Deelname geschiedt volledig op eigen verantwoordelijkheid. Schade aan persoonlijke eigendommen (of vermissing) zijn voor eigen risico.
  6. HDV Ede Ulu Camii mag beeldmateriaal van mijn kind gebruiken voor plaatsing op website en social media. Het doel hiervan is bezoekers informeren over activiteiten van HDV Ede Ulu Camii of over activiteiten waaraan HDV Ede Ulu Camii deelneemt.
  7. Ouders zijn verplicht deel te nemen aan de ouderbijeenkomsten.
  8. Leerlingen dienen zich op tijd in de klas te bevinden voor aanvang van de lessen en na eventuele pauzes.
  9. Indien een leerling onverhoopt niet kan komen dient dit tijdig doorgegeven te worden aan de leraar. Wanneer een leerling zonder bericht 3 weken achter elkaar niet op komt dagen wordt de leerling geroyeerd (de inschrijving wordt geannuleerd) zonder restitutie van de betaalde lesgelden.
  10. Leerlingen dienen zich ten opzichte van de leraren, het bestuur en medeleerlingen te gedragen binnen de geldende gedragsregels en dienen met respect om te gaan met elkaar, elkaars spullen en de omgeving.
  11. In de leslokalen worden het gebruik van slechts lesmaterialen toegestaan. Het gebruik van telefoons, andere elektronische apparaten en speelgoed is niet toegestaan. Indien dit soort zaken toch worden gebruikt tijdens de lessen dan kan de leraar deze in beslag nemen tot het einde van de les. HDV Ede Ulu Camii en de leraren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade danwel verlies van de in beslag genomen artikelen.
  12. Ouders dienen hun kinderen te overhandigen aan de leraar en tijdig op te halen bij de leraar. Mocht de ouder te laat zijn dan is de ouder verplicht dit te melden bij de leraar. Het bestuur en de leraar zijn niet verantwoordelijk voor het welzijn van het kind indien de ouder dit niet laat weten.
  13. De indelingen van de klassen kunnen aangepast worden om de productiviteit van de lessen te bevorderen.
  14. Leerlingen mogen de binnenplaats van de moskee niet verlaten zonder uitdrukkelijke toestemming van de leraar.

  Met het ondertekenen van dit document verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.

  Naam ondertekenaar

  Datum

  Handtekening