KONSOLOSLUKLA BİLGİLENDİRME TOPLANTISINA DAVET

Sayin ziyaretҫi

HDV Ede Ulu Camii yӧnetim kurulu ve Deventer Başkonsolosluğu yetkilileri arasında yapılan bir gӧrüşme sonunda, vatandaşlarımızın Başkonsoloslukla ilgili işlemlerde daha iyi bilgilere sahip olmaları iҫin, Camimizde bir bilgilendirme toplantısı  yapılmasının uygun olacağını düşündük.

Bu vesile ile aşağıda belirtilen tarih ve saatte bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

Toplantı yeri                      :Ede Ulu Camii Lokali

Toplantı tarihi                   :30 Ocak 2011 Pazar günü

Toplantı saatı                    :13.00

Bu toplantıya tüm vatandaşlarımız davetlidir.

TOPLANTIDAN RESİMLER

Deventer Başkonsolosluğu yetkililerinin ve Lahey Büyükelçiliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirinin katılımıyla Camimizde bir BİLGİLENRDİRME toplantısı yapıldı.

Toplantıda özellikle, Türkiyeden emeklilik, yeni Pasportlar ve diğer konular hakkında bilgiler verildi.

Aşağıda önemli telefon ve mail adresleri bulunuyor.

www.deventer@turkishconsulate.nl

Telefon:0570-688650

Lahey (Den Haag) Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği

Telefon:070-3620282

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliği Deventer

Telefon:0570-611394

HDV Ede Ulu Camii yönetim kurulu