MÂLİ GENEL KURULA DAVET/ MÂLI GENEL KURUL YAPILDI.

Sayin Üyelerimiz,

HDV Ede Ulu Camii yönetim kurulu olarak aşağıda belirtilen tarih te mâli genel kurula gitme kararı almıştır.

Tarih  :24 Eylül 2010 Cuma günü

Saat   :14.00 de

Sizleri bu genel kurula davet eder saygılar sunarız.

Yönetim kurulu

***********************************************************************************************************

Sayin Üyemiz,

24 Eylül 2010 Cuma namazından sonra Camimizin Mâli genel kurulu, gündem okunarak başladı.

Üyelerimize Camimizin genel faaliyetleri , gelir ve giderler hakkında bilgiler verildi. Soru cevap bölümünde üyelerimizin sorularına yönetim kurulumuz tarafından cevap verildi.

Ayrıca üyelerimizin temennileri, yönetim kurulumuzda görüşülerek uygulamaya konulabileceği söylendi. Yönetim kurulumuz katılımcılara teşekkür ederek, Mâli genel kurulu kapattı.

NOT: Yanlış bilgi en kötü şeydir, Camimizde her zaman yönetici bulunuyor, dolayısı ile Camimiz ile ilgili konularda yönetim kurulumuza her türlü soruları sorarak, geniş ve doğru bilgi edinebilirsiniz.

HDV Ede Ulu Camii yönetim kurulu